loading...

Welkom bij Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden!
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile

De Koninklijke Harmonie Sainte Cécile uit Eijsden ("De Roej") is een amateur muziekvereniging die in 1880 is opgericht door René Graaf de Geloes van Kasteel Eijsden. De vereniging is nauw verbonden met het sociaal-culturele en kerkelijke leven in Eijsden. De activiteiten bestaan uit enerzijds het muzikaal invullen van plechtigheden, festiviteiten en concerten in Eijsden en anderzijds het verzorgen van concerten, taptoes en streetparades in binnen- en buitenland.

Sainte Cécile bestaat uit 2 kerngeledingen: het Harmonieorkest en het Trommel- en Klaroenkorps, beide uitkomend in de hoogste afdeling van respectievelijk de Nederlandse Bond voor de Blaasmuziek en de Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen. De twee korpsen treden zowel apart als gezamenlijk op en zijn meermalen Nederlands kampioen geworden. In 2009 en 2013 werd het Harmonieorkest van Sainte Cécile o.l.v. Jan Cober WMC-winnaar in de Concertafdeling tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade. Sainte Cécile werd, eveneens in 2013, voor de vijfde maal in haar historie Nederlands Kampioen in de hoogste afdeling.

Koninklijke Harmonie Sainte Cécile tijdens Taptoe Eijsden

Van oorsprong heeft het korps een Belgisch-Franse inslag, hetgeen niet alleen tot uitdrukking komt in de uniformering, maar ook in de wijze van musiceren en in het marsenrepertoire.
Verder heeft Sainte Cécile twee jeugdorkesten, te weten; Les Jeunes en Les Petits Jeunes. Bovendien zijn er tal van gelieerde verenigingen die opereren onder de vlag van Sainte Cécile.