loading...

Jeugdorkesten
Les Jeunes de Sainte Cécile tijdens een concert in Cultureel Centrum

De beide jeugdorkesten, Les Jeunes de Sainte Cécile en Les Petits Jeunes, hebben twee functies. Allereerst leren de muzikanten alle aspecten die aan bod komen bij het spelen in het harmonieorkest. Op die manier vormen de orkesten een belangrijke schakel in het opleidingstraject. Via een halfjaarlijkse voorspeeldag wordt besloten of een muzikant mag doorstromen naar Les Petits Jeunes, naar Les Jeunes, naar het groot harmonieorkest of naar het Trommel- en Klaroen Korps. Buiten deze muzikale functie kennen de orkesten natuurlijk ook een sociale functie. Het 'samen' muziek maken is ontzettend leuk en belangrijk. Tevens worden er jaarlijks tal van activiteiten georganiseerd om de sociale verbondenheid tussen de muzikanten onderling en met de vereniging te vergroten.

Jeugdorkest "Les Jeunes"

Les Jeunes de Sainte Cécile telt ca. 50 leden en staat tijdelijk onder leiding van Stijn Waterval. Les Jeunes bestaat uit leden die doorgestroomd zijn via Les Petits Jeunes en leerlingen die reeds toegelaten zijn tot het harmonieorkest.

Lees meer >

Jeugdorkest "Les Petits Jeunes"

Les Petits Jeunes de Sainte Cécile bestaat uit ongeveer 25 beginnende, enthousiaste muzikanten. Onder leiding van dirigent Paul van Aubel, leren zij in groepsverband te musiceren. Als de muzikant het instrument goed genoeg beheerst, mag de muzikant doorstromen naar Les Jeunes.

Lees meer >

Les Jeunes 'open air' in Schladming, 2008

Historie

Mede door de successen onder leiding van de toenmalige dirigent Henny Ramaekers was de toestroom van leerlingen erg groot. De aanwas van de vele aangemelde muzikanten dreigde de kwaliteit van het harmonieorkest nadelig te gaan beïnvloeden. Daarom werd in het midden van de jaren tachtig besloten een aspirantenorkest op te richten. Het belangrijkste doel van dit orkest was het creëren van een soepele overgang tussen de opleiding en het harmonieorkest. Omdat het orkest qua leeftijdsopbouw een soort jeugdorkest was, kreeg het orkest de Franse naam "Les Jeunes".
In de loop der jaren groeide de kwaliteit van Les Jeunes, waardoor het verschijnsel naar voren kwam dat de kwaliteit van Les Jeunes te lijden had onder de instroom van nieuwe onervaren muzikanten. Daarom werd er in 2002 een tweede jeugdorkest opgericht: "Les Petits Jeunes".

Buiten de muzikale opleiding van de muzikanten staat ook het sociale aspect bij Sainte Cécile hoog in het vaandel. Jaarlijks worden er tal van activiteiten georganiseerd om de sociale verbondenheid tussen de leden onderling en met de vereniging te versterken. Zo wordt er al bijna 20 jaar jaarlijks een muziekkamp georiganiseerd waarin de muzikanten van Les Jeunes en Les Petits Jeunes, in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar, samen op kamp gaan. Ook maakte Les Jeunes de Sainte Cécile in 2008 een concertreis naar het Oostenrijkse Schladming. Les Jeunes nam daar deel aan het prestigieuze mideurope festival. In het sterk bezet internationaal deelnemersveld veroverde Les Jeunes de derde plaats met 92,5 punten van de 100.