loading...

Sponsoren & donateurs

Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden kan zich gelukkig prijzen met de grote schare trouwe donateurs die zij in de loop der jaren aan zich heeft weten te binden. Deze zijn niet alleen afkomstig uit Eijsden, maar ook van (ver) daarbuiten.
Nieuwe donateurs zijn overigens te allen tijde van harte welkom omdat het in stand houden van een amateurvereniging als Sainte Cécile een kostbare zaak is. Indien u ook donateur wilt worden van onze vereniging dan stellen wij dit bijzonder op prijs. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 RABO 0115038795 van Sainte Cécile Eijsden onder vermelding van “Donatie 2022". Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

Naast donateurs zijn er ook diverse bedrijven die jaarlijks, over een reeks van jaren of incidenteel middelen beschikbaar stellen aan Sainte Cécile, al dan niet verbonden aan een concrete activiteit.
Het verbinden van uw bedrijf(snaam) aan Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden heeft ons inziens meerwaarde voor beide partijen.
Sponsoring is vaak maatwerk en de tegenprestatie(s) die u van Sainte Cécile mag verwachten zijn zeer variabel en bespreekbaar. Dit kan variëren van het opluisteren van uw (bedrijfs)evenement tot het exclusief verbinden van uw (bedrijfs)naam aan een bepaald(e) concert(cyclus).
Indien u of uw bedrijf ook geïnteresseerd is om sponsor te worden van Sainte Cécile, kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze sponsorcommissie via e-mail: sponsoring@saintececile.nl of met Jos Dassen.


Aanmelding Vriend-Steunsponsor Sainte Cécile Eijsden Aanmelding Vriend-Steunsponsor Sainte Cécile Eijsden (200 kb)