loading...

De vereniging
  • Historie

De Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden, Nederland, werd in 1880 opgericht door René Graaf de Geloes van kasteel Eijsden. In 1952 werd de harmonie uitgebreid met een Trommel- en Klaroenkorps. In 1955 werd het predikaat 'koninklijk' verleend.

Lees meer > 

  • Sponsoren en donateurs

Sainte Cécile kan zich gelukkig prijzen met de grote schare trouwe donateurs die zij in de loop der jaren aan zich heeft weten te binden. Daarnaast stellen diverse bedrijven middelen beschikbaar aan Sainte Cécile, al dan niet verbonden aan een concrete activiteit. Nieuwe donateurs zijn overigens te allen tijde van harte welkom.

Lees meer >

  • Ere(bestuurs)leden

Sainte Cécile kan zich gelukkig prijzen met een groot aantal sympathisanten die op verschillende manieren dienstbaar zijn aan Sainte Cécile. De Algemene Ledenvergadering benoemt erebestuursleden, ereleden, bestuursleden van verdienste en leden van verdienste.

Lees meer >

  • Cultureel Centrum Eijsden

de Stichting Cultureel Centrum Eijsden werd in 1978 op initiatief van Sainte Cécile opgericht. Het bestaande gebouwencomplex werd grondig verbouwd en door de inzet van vele vrijwilligers kon het in 1980 worden opgeleverd. Het Cultureel Centrum is het verenigingsgebouw van Sainte Cécile, maar kan ook door derden worden gebruikt. In 2005 onderging het gebouw een grote verbouwing.

lees meer >

  • Kasteel Eijsden

Kasteel Eijsden werd in 1636 gebouwd in opdracht van Arnold de Lamar­gelle, heer van Eijsden. Sainte Cécile heeft sinds haar oprichting (1880) nauwe banden met dit prachtige kasteel. De toenmalige kasteelheer, graaf René de Geloes, nam het initiatief tot oprichting van Sainte Cécile.

Lees meer >