loading...

Muziekopleiding
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile - Muziekopleiding

Onder het motto: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” investeert Sainte Cécile al tientallen jaren in de opleiding van haar muzikanten.
Leerlingen hebben al heel wat jaren actief gestudeerd alvorens zij in het groot Harmonieorkest of het Trommel- en Klaroenkorps plaats mogen nemen.
De opleiding van de muzikanten wordt door Sainte Cécile zelf verzorgd. De leraren zijn gediplomeerde vakmensen die al de nodige praktijkervaring achter de rug hebben.
De opleiding bestaat uit de volgende stappen:

  • Solfège: Het leren lezen en begrijpen van het muziekschrift.
  • Instrumentale les: Het leren bespelen van een muziekinstrument.
  • Samenspel: Het leren spelen in kleine groepjes.
  • Verdere muzikale groei: Door een steeds beter wordend muzikaal niveau wordt de leerling een volwaardige muzikant.

Solfège
Leerlingen zonder enige muzikale ervaring/opleiding starten hun muzikale opleiding met solfège (Frans voor notenleer).
Een leerling kan starten met de solfège-opleiding als hij of zij op de lagere school overgaat van groep 4 naar groep 5. De hele opleiding duurt 4 jaar en wordt in groepjes van maximaal 10 personen gegeven.

Instrumentale les
Alvorens een instrument wordt gekozen, moet eerst de keus worden gemaakt bij welk onderdeel van Sainte Cécile men uiteindelijk wil toetreden. De keuze van het instrument wordt bepaald op basis van wensen van de leerling, beschikbaarheid van het instrument en de vraag binnen het korps of orkest waar men straks wil toetreden.
De volgende keuze moet worden gemaakt:
• Het Trommel- en Klaroenkorps (rode broeken).
• Het Harmonie-orkest (zwarte broeken).
Halverwege het tweede solfège jaar begint de instrumentale les op het gekozen instrument.
De leerling krijgt het instrument van de vereniging in bruikleen.

Samenspel
Tijdens de instrumentale lessen kunnen ook samenspeel lessen gegeven worden om het samenspel te bevorderen.

Verdere muzikale doorgroei
Twee keer per jaar wordt de voortgang op het gebied van instrumentale les gemeten. Dit gebeurt tijdens de voorspeeldagen. De leerling krijgt na het spelen een rapport met een beoordeling. De opleidingscommissie beslist a.d.h.v. de geleverde prestaties en na overleg met de leraar over de verdere doorstroming van de leerling.
Dat kan de doorstroming zijn naar Les Petits Jeunes; van Les Petits Jeunes naar Les Jeunes of van Les Jeunes naar het groot Harmonieorkest of het Trommel- en Klaroenkorps.
De snelheid van het doorstromen wordt niet bepaald door vooraf vastgestelde termijnen, maar wordt volledig bepaald door de muzikale ontwikkeling van de leerling zelf.
Nadat de leerling heeft plaats genomen in het Trommel- en Klaroenkorps of het Harmonieorkest, hoeft de leerling niet meer voor te spelen.

Kosten van de opleiding
Het opleiden van jonge muzikanten is essentieel, maar wel een kostbare zaak.
Deze kosten bestaan o.a. uit het honorarium van de docent en het ter beschikking stellen van een muziekinstrument.
De vereniging ontvangt van de Gemeente Eijsden-Margraten subsidie voor het opleiden van de muzikanten. Echter, deze subsidie is lang niet toereikend om alle kosten te dekken.
De leerlingen die een opleiding bij Sainte Cécile volgen moeten daarom lesgeld betalen.
De hoogte van het lesgeld is afhankelijk van de leerfase waarin de muzikant zich bevindt. Enkel solfège les is goedkoper dan wanneer de leerling zowel solfège les als instrumentale les volgt.

De hoogte van het lesgeld (op jaarbasis en inclusief de contributie)
• Enkel solfège lessen € 160 / seizoen.
• Solfège en instrument lessen (15 min.) € 235 / seizoen.
• Solfège en instrument lessen (30 min.) € 260 / seizoen.
• Enkel instrument lessen € 220 / seizoen.
Het seizoen loopt van september t/m juni.
Er wordt betaald per kwartaal, in de vorm van een verplichte automatisch incasso.
Indien in één gezin meer dan twee leerlingen bij Sainte Cécile les volgen, dan geldt er vanaf de derde leerling een gereduceerd tarief.
Vanaf het moment dat de leerling in het Trommel- en Klaroenkorps of Harmonieorkest plaats neemt, moet er naast lesgeld ook contributie worden betaald.
Als de opleiding compleet afgerond is en de leerling géén instrument les meer volgt, moet enkel de jaarlijkse contributie worden betaald.

Nieuwe opleidingen starten jaarlijks tegelijkertijd met de aanvang van het nieuwe schooljaar eind augustus / begin september. Inschrijvingen voor het volgen van de opleiding moeten vóór 1 september van het nieuwe opleidingsjaar plaatsvinden. Je kunt onderstaand inschrijfformulier invullen en opsturen naar: opleiding@saintececile.nl
Vervolgens nemen wij direct contact met je op.


Inschrijformulier Leerlingen Muziekopleiding Inschrijformulier Leerlingen Muziekopleiding (424 kb)