loading...

ANBI-gegevens
© Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden optreden André Rieu Zomeravondconcerten Maastricht

Koninklijke Harmonie Sainte Cécile is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de Culturele ANBI-status van Koninklijke Harmonie Sainte Cécile, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/Fiscaal nummer:    30.41.359

Contactgegevens:             Bezoekadres:
                                          Klik hier voor de bezoeklocatie

                                          Postadres:
                                          Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden
                                          Breusterstraat 23
                                          6245 EG Eijsden (NL) 
                                          E-mail: secretaris@saintececile.nl
                                          Telefoon: +31(0)6 13 13 56 23 

Bestuurssamenstelling                                     

Dagelijks bestuur
 Dhr. A. Janssen (voorzitter)  Dhr. E. Piters (Trommel- en Klaroenkorps)
 Dhr. J. Rutten (secretaris)  Dhr. J. Dassen (penningmeester)
 Dhr. J. Rompelberg (harmonie)
Algemeen Bestuur
 Dhr. G. Rutten  Dhr. J. Philippens
 Dhr. J. Jacobs  Dhr. B. van Laar
 Mevr. N. Crapels  Dhr. H. Rompelberg

Doelstelling:
De doelstelling van Koninklijke Harmonie Sainte Cécile is het uitvoeren van symfonische blaasmuziek en slagwerk/klaroen- en jachthoornmuziek op een hoog muzikaal niveau en, gekoppeld daaraan, het vervullen van een muzikaal educatieve en sociale functie voor haar leden, sympathisanten en liefhebbers van de symfonische blaasmuziek en slagwerk/klaroen- en jachthoornmuziek.                  

Beleidsplan (hoofdlijn): 
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile streeft naar het verwezenlijken van hoogwaardige concerten zowel nationaal als internationaal. Hierbij levert de vereniging in hoofdzaak een culturele en sociale bijdrage aan de samenleving in de brede zin van het woord. De concerten en optredens zijn divers van aard. Benefietconcerten vormen  een belangrijk onderdeel van het jaarprogramma. Koninklijke Harmonie Sainte Cécile wil zich manifesteren als trendzetter in de wereld van de symfonische blaasmuziek. Tevens biedt de vereniging een toekomst aan talentontwikkeling en muziekeducatie voor jeugdigen en jongeren.
De vereniging werft gelden via: Giften, subsidies, fondsen, sponsoring, donaties en overige inkomsten.

De vereniging initieert vernieuwingen in de symfonische blaasmuziek. Zij experimenteert met muzikale uitdagingen door enerzijds de keuze voor innovatieve muziekcomposities en anderzijds de samenwerking te zoeken met vertolkers van niet voor de hand liggende muziekstijlen zoals zangkoren, poporkesten, solisten, enz.

Periodiek neemt Koninklijke Harmonie Sainte Cécile deel aan prestigieuze podia en festivals in het buitenland waarbij sprake is van een intensieve uitwisseling tussen (muziek) culturen. Eveneens manifesteert de vereniging zich zowel op belangrijke concertpodia als op grote nationale publieksmanifestaties.

Dit beleidsplan wordt jaarlijks vertaald naar een concreet programma en repertoirekeuze. In dit kader staan voor het jaar 2022 o.a. gepland:- benefietconcert "Samen in Actie voor Oekraine"; begeleiding van André Rieu tijdens de Zomerconcerten in Maastricht; Pinksterconcert Theater Maastricht, optredens tijdens de Bronken

© Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden concert viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in Maastricht

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Muziekdocenten, instructeur en dirigenten worden beloond conform de richtlijnen van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022:   

Begin 2022 hadden we nog kort te maken met corona. Maar in derde week van januari konden we – conform de geldende richtlijnen – weer starten met gezamenlijk repeteren. Rond de carnaval was alles weer ‘normaal’.

Voor 2022 kunnen we gelukkig ook terugblikken op een aantal bijzondere optredens en andere mooie activiteiten.

Bijzonder was de deelname aan de Koningsdag in Maastricht.

Op maandag 11 april werd het Koningspaar met onze muziek ontvangen bij de entree van het Theater aan het Vrijthof. In het Theater was het concert ter ere van de Koning en de Koningin.

Op woensdag 27 april liep Koninklijke Harmonie Sainte Cécile mee in de rondgang op Koningsdag door een bomvolle binnenstad van Maastricht. Met een live uitzending op de NPO. Een hoogtepunt met veel publiciteit.

Op zondag 8 mei was het Bachelor-Eindexamenconcert HAFABRA voor dirigent van Stijn Waterval.  

Op die zelfde 8 mei was er in de avond het optreden tijdens de première van de musical Dagboek van een Herdershond in het MECC te Maastricht. Naast de première werden er diverse avonden muzikaal door onze vereniging ingevuld bij de musical.

Als jaarlijks hoogtepunt noemen we het Pinksterconcert op zaterdag 4 juni met het thema “Tango Maestro”. Met in de hoofdrol o.a. ‘Maria de Buenos Aires’ van Arthuro Piazzolla.

De traditionele straatoptredens en rondgangen werden weer ingevuld; de Bronken van Eijsden en Oost-Maarland werden na twee jaar weer ingevuld.

De 12 optredens bij de zomeravondconcerten van André Rieu op de Vrijthof te Maastricht in juli.  

Verder was er de uitvoering van het jubileumconcert met de harmonie van Mheer in het Theater aan het Vrijhof ter ere van hun 200 jarige bestaan.

Verschillende ensembles vertegenwoordigden ons op de diverse momenten op waardige wijze. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de onthulling van het nieuwe bevrijdingsmonument in Mesch.

Bijzondere aandacht voor het Passion in Symphonie (Benefiet) concert in de Kerk van Mariadorp voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Jeugdorkest Les Jeunes de Sainte Cécile samen met de Vocalgroup Alliance o.l.v. Eric Feron.

Op zaterdag 21 mei werd er door een delegatie van onze jeugd, aangevuld met wat ouderen, meegedaan aan de internationale dag van de Cramignon in Oupeye.

In december was het Kerstspektakel, Jeugdorkest Les Jeunes de Sainte Cécile samen met Vocalgroup Alliance en het Christinakoor, een hele mooie muziekavond met kerstverhaal voor jong en oud.

Financiële verantwoording: 
    Klik op onderstaande link voor de jaarrekeningen: 2022 en 2021


ANBI financ. gegevens 2022-2021 Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden ANBI financ. gegevens 2022-2021 Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden (242 kb)