loading...

ANBI-gegevens
© Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden optreden André Rieu Zomeravondconcerten Maastricht

Koninklijke Harmonie Sainte Cécile is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de Culturele ANBI-status van Koninklijke Harmonie Sainte Cécile, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/Fiscaal nummer:    30.41.359

Contactgegevens:             Bezoekadres:
                                          Klik hier voor de bezoeklocatie

                                          Postadres:
                                          Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden
                                          Breusterstraat 23
                                          6245 EG Eijsden (NL) 
                                          E-mail: secretaris@saintececile.nl
                                          Telefoon: +31(0)6 52 76 77 03

Bestuurssamenstelling                                     

Dagelijks bestuur
 Dhr. A. Janssen (voorzitter)  Dhr. E. Piters (Trommel- en Klaroenkorps)
 Dhr. J. Rutten (secretaris)  Dhr. J. Dassen (penningmeester)
 Dhr. J. Warnier (harmonie)
Algemeen Bestuur
 Dhr. M. Jacobs  Dhr. J. Philippens
 Dhr. J. Jacobs  Dhr. B. van Laar
 Dhr. F. Wolfs  Dhr. J. Rompelberg
 Mevr. E. Stevens  Dhr. H. Rompelberg
 Dhr. G. Rutten
 Mevr. N. Crapels

Doelstelling:
De doelstelling van Koninklijke Harmonie Sainte Cécile is het uitvoeren van symfonische blaasmuziek en slagwerk/klaroen- en jachthoornmuziek op een hoog muzikaal niveau en, gekoppeld daaraan, het vervullen van een muzikaal educatieve en sociale functie voor haar leden, sympathisanten en liefhebbers van de symfonische blaasmuziek en slagwerk/klaroen- en jachthoornmuziek.                  

Beleidsplan (hoofdlijn): 
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile streeft naar het verwezenlijken van hoogwaardige concerten zowel nationaal als internationaal. Hierbij levert de vereniging in hoofdzaak een culturele en sociale bijdrage aan de samenleving in de brede zin van het woord. De concerten en optredens zijn divers van aard. Benefietconcerten vormen  een belangrijk onderdeel van het jaarprogramma. Koninklijke Harmonie Sainte Cécile wil zich manifesteren als trendzetter in de wereld van de symfonische blaasmuziek. Tevens biedt de vereniging een toekomst aan talentontwikkeling en muziekeducatie voor jeugdigen en jongeren.
De vereniging werft gelden via: Giften, subsidies, fondsen, sponsoring, donaties en overige inkomsten.

De vereniging initieert vernieuwingen in de symfonische blaasmuziek. Zij experimenteert met muzikale uitdagingen door enerzijds de keuze voor innovatieve muziekcomposities en anderzijds de samenwerking te zoeken met vertolkers van niet voor de hand liggende muziekstijlen zoals zangkoren, poporkesten, solisten, enz.

Periodiek neemt Koninklijke Harmonie Sainte Cécile deel aan prestigieuze podia en festivals in het buitenland waarbij sprake is van een intensieve uitwisseling tussen (muziek) culturen. Eveneens manifesteert de vereniging zich zowel op belangrijke concertpodia als op grote nationale publieksmanifestaties.

Dit beleidsplan wordt jaarlijks vertaald naar een concreet programma en repertoirekeuze. In dit kader staan voor het jaar 2020 in verband met het Corona-virus alle geplande activiteiten on-hold c.q. zijn geannuleerd.

© Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden concert viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in Maastricht

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. Muziekdocenten, instructeur en dirigenten worden beloond conform de richtlijnen van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021:   

Op advies van het RIVM, de Regering en de KNMO heeft het bestuur van Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden in verband met de corona-crisis besloten repetities, concerten en activiteiten van alle geledingen op te schorten‼   

Financiële verantwoording: 
    Klik op onderstaande link voor de jaarrekeningen: 2021 en 2020


ANBI financ. gegevens 2021-2020 Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden ANBI financ. gegevens 2021-2020 Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden (383 kb)

// 20180803 - MDU Disabled - replaced with new code below // //