loading...

Sponsor worden?

Wilt u sponsor worden van Koninklijke Harmonie Sainte Cécile?
Een bericht sturen naar sponsoring@saintececile.nl is voldoende en wij nemen direct met u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Binnen het sponsorplan van Koninklijke Harmonie Sainte Cécile zijn er diverse sponsorrelaties mogelijk. Met behulp van dit sponsorplan wordt getracht om structurele relaties aan te gaan tussen particulieren & bedrijven en Koninklijke Harmonie Sainte Cécile.
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een vereniging als Sainte Cécile, met meer dan 100 muzikanten in opleiding, vergt jaarlijks vele (financiële) inspanningen. Hieraan kunt u ook uw steentje bijdragen door “Vriend” of “Steunsponsor” van Sainte Cécile te worden.

Vanuit het sponsorplan kunnen wij u als “Vriend” of “Steunsponsor” van Sainte Cécile een aantal voordelen bieden. Zo heeft een “Vriend van Sainte Cécile” vrije toegang voor 2 personen voor elke muzikale activiteit van Sainte Cécile in het Cultureel Centrum in Eijsden. Hierbij kunt u denken aan het voor- en najaarsconcert van ons Harmonieorkest of een concertoptreden van ons Trommel- en Klaroenkorps of een concert van onze jeugdorkesten. Verder krijgt een “Vriend van Sainte Cécile” periodiek onze digitale nieuwsbrief toegestuurd en desgewenst een vermelding van zijn of haar naam op onze website.
Een “Steunsponsor van Sainte Cécile” krijgt aanvullend op het hiervoor genoemde pakket voor “Vrienden” ook nog 2 vrijkaarten voor ons jaarlijkse Pinksterconcert in het Theater aan het Vrijthof aangeboden. U bent “Vriend van Sainte Cécile” indien u jaarlijks een donatie aan Sainte Cécile verstrekt vanaf € 50 tot € 100. Voor een jaarlijkse donatie vanaf € 100 tot € 250 bent u “Steunsponsor van Sainte Cécile”
De sponsorcommissie hoopt met het bovenstaande uw interesse gewekt te hebben om u aan te melden als “Vriend” of “Steunsponsor” van Sainte Cécile. Middels bijgaande invulstrook kunt u zich aanmelden als “Vriend” of “Steunsponsor” van Sainte Cécile. Indien u een en ander toegelicht wil hebben in een persoonlijk gesprek dan kunt u een mail sturen naar sponsoring@saintececile.nl voor het maken van een afspraak.
Het spreekt voor zich dat wij u zeer erkentelijk zijn indien wij u zouden kunnen opnemen als “Vriend” of “Steunsponsor” van Sainte Cécile.

Naast "Vriend" of "Steunsponsor" kunt u ook een sponsorrelatie met Sainte Cécile aangaan als "Sponsor", "Co-sponsor" of "Hoofdsponsor". Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons via sponsoring@saintececile.nl


Aanmeldingsformulier Vriend-Steunsponsor Aanmeldingsformulier Vriend-Steunsponsor (200 kb)